Mijn favorieten

Is bezwaar maken tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde zinvol?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: is bezwaar maken tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde zinvol?

Dit verschilt per situatie. De WOZ-waarde wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. De bekendste is het gebruik als grondslag voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (ozb). De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde onder andere voor de bepaling van het eigen woningforfait, de schenkbelasting en de erfbelasting. In het kader van bovenstaande belastingen zal een te hoge WOZ-waarde tot een onnodig hoge belastingaanslag leiden. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt bij de bepaling van de maximaal redelijke huur voor sociale huurwoningen. Een te hoge WOZ-waarde kan hier leiden tot een te hoge huur. Een lage WOZ-waarde lijkt dus ideaal, maar ook een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn. Bij een aantal geldverstrekkers kan namelijk bij het oversluiten of verhogen van een hypotheek worden volstaan met de WOZ-waarde. Ook wanneer u overweegt om uw woning te verkopen kunt u baat hebben bij een reële WOZ-waarde. Tegen zowel een te hoog als een te laag vastgestelde WOZ-waarde kan bezwaar worden gemaakt.