Mijn favorieten

Bestaat een voorlopige koopakte?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: bestaat een voorlopige koopovereenkomst?

Nee, een koopovereenkomst is niet voorlopig en bevat voor beide partijen bindende afspraken. De koopovereenkomst komt tot stand zodra zowel koper als verkoper de schriftelijke overeenkomst getekend hebben. De koopovereenkomst is echter niet direct onherroepelijk. In ieder geval geldt er voor de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen deze termijn, die ingaat op de dag na ondertekening en waarvan er minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn, kan koper zonder opgaaf van redenen van de koop afzien. Ook kunnen partijen ontbindende voorwaarden overeenkomen op basis waarvan de koopovereenkomst nog tot een bepaald moment ontbonden kan worden. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is het financierings-voorbehoud van koper. Als alle ontbindende voorwaarden zijn verstreken is de koop definitief. De informatie uit de koopakte wordt vervolgens door de notaris gebruikt om de leveringsakte op te stellen. Door de inschrijving van de leveringsakte bij het Kadaster gaat de eigendom van verkoper over naar koper.