Mijn favorieten

Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?

Nee, dit mag een koper niet verwachten. De verkopende makelaar behartigt primair de belangen van de verkoper. De verkopende makelaar werkt in opdracht van de verkoper en treedt op als adviseur van diens opdrachtgever. Op grond van deze eenzijdige belangenbehartiging is het voor een verkopende makelaar dan ook niet mogelijk en zelfs verboden om gelijktijdig de belangen van een koper te behartigen. Wanneer de verkopende makelaar lid is van de NVM, dan mag ervan uitgegaan worden dat deze conform de regels en de Erecode van de NVM handelt. Niet naleving van deze regels kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM. Wanneer een koper van mening is dat hij terzake niet over voldoende deskundigheid beschikt, dan is het raadzaam om een eigen deskundige in de vorm van een aankopende (NVM) makelaar in de arm te nemen. Deze kan de koper dan gedurende het gehele aankoopproces, of indien gewenst op basis van deeldiensten, begeleiden en adviseren.