Mijn favorieten

Wanneer komt de koop tot stand?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: wanneer komt de koop tot stand?

De koop komt (pas) tot stand op het moment dat zowel koper(s) als verkoper(s) hun handtekening(en) onder een koopovereenkomst hebben gezet. Dit volgt uit het schriftelijkheidsvereiste dat is vastgelegd in de Wet Koop onroerende zaken. Het schriftelijkheidsvereiste houdt in dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk, middels een door beide partijen getekende koopovereenkomst moet worden aangegaan. Een mondelinge afspraak is dus niet voldoende. Ook aan een bevestiging van mondeling gemaakte afspraken per e-mail en zelfs aan een nog niet door beide partijen ondertekende (concept)koopovereenkomst kunnen door zowel de koper als de verkoper geen rechten worden ontleend. De verkoper is direct na ondertekening van de koopovereenkomst door beide partijen gebonden aan de in de koopovereenkomst vastgelegde afspraken. De koper heeft na ontvangst van (een kopie van) de getekende koopovereenkomst nog een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen deze periode kan hij nog zonder opgaaf van redenen van de koop afzien.