Mijn favorieten

Wat is de NVM No-Risk Clausule?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: wat is de NVM No Risk Clausule?

De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde die koper en verkoper overeen kunnen komen en op basis waarvan de koper een aankoop ongedaan kan maken wanneer zijn ‘oude’ woning niet binnen een afgesproken termijn verkocht wordt. Hiermee kan worden voorkomen dat de koper met dubbele lasten komt te zitten. Omdat de aankoop afhankelijk is van de verkoop van de woning van de koper, zal de verkoper zijn woning te koop aan blijven bieden in de hoop een in zijn ogen betere koper te vinden. Als de verkoper zijn woning opnieuw verkoopt, dan kan hij de eerste koopovereenkomst ontbinden. De eerste koper krijgt daarbij twee werkdagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan hij aangeven dat hij de overeenkomst onvoorwaardelijk wenst te maken. De ontbindingsmogelijkheid voor verkoper komt dan te vervallen. Onvoorwaardelijk maken betekent dat de koper afstand doet van alle nog lopende ontbindende en/ of opschortende voorwaarden. Dus niet alleen de NVM No-Risk clausule, maar ook bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud.