Mijn favorieten

Wat houdt Vormerkung in?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. NVM makelaar Fabian Grotenhuis van Grotenhuis Makelaardij uit Dieren gaat in deze vierwekelijkse column in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: wat houdt Vormerkung in?
 
Vormerkung is de mogelijkheid tot het laten inschrijven van de koop van een registergoed in de openbare registers van het Kadaster. Het doel van de Vormerkung is het beschermen van de rechten van de koper in de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de juridische levering. De Vormerkung is vastgelegd in artikel 3 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het laten registreren van de koopovereenkomst heeft onder andere tot gevolg dat latere faillissementen, overdrachten, beslagen (conservatoir, executoriaal, (derden)beslag onder de koper) en een later gevestigd voorkeursrecht van de gemeente op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten zolang de koop is ingeschreven niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. De inschrijving heeft een maximale geldigheidsduur van zes maanden. Koper en/ of verkoper kunnen kiezen voor de Vormerkung. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. De kosten verschillen per notaris en bedragen gemiddeld circa € 225,-.