Mijn favorieten

Wat valt er onder 'kosten koper'?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. NVM makelaar Fabian Grotenhuis van Grotenhuis Makelaardij uit Dieren gaat in deze vierwekelijkse column in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: wat valt er onder ‘kosten koper’?
 
Onder ‘kosten koper’ vallen de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de verplichte inschrijving ervan bij het Kadaster. De totale aankoopkosten zijn in de meeste gevallen echter hoger. Als de koper een hypotheek afsluit, dan zal de notaris ook een hypotheekakte opstellen en bij het Kadaster laten registreren. Voor het afsluiten van een hypotheek zal in veel gevallen een provisie aan de bank of aan een hypotheekadviseur  verschuldigd zijn. Voor een hypotheek met NHG geldt een extra borgtochtprovisie van 1% over het hypotheekbedrag. In de meeste gevallen eist de bank een taxatie van de gekochte woning. De koper mag over het algemeen zelf een taxateur aanwijzen. De kosten van de taxatie zijn wel voor rekening van de koper. Een koper kan er ook voor kiezen om zich door een deskundige zoals een aankoop-makelaar te laten begeleiden. De kosten van de ingeschakelde deskundige(n) komen voor rekening van de koper. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper. De aankoopkosten worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die door de notaris wordt opgemaakt.