Mijn favorieten

Taxatieservice / NWWI


De (ver-)koper van een woning, de hypotheekverstrekker, de verzekeringsmaatschappij, de overheid en de belastingdienst vragen zich vaak af wat een bepaalde woning waard is. Een taxatie geeft antwoord op deze vraag. Steeds meer instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur de taxatie verzorgt om zo een deskundig onderbouwd inzicht te krijgen in de waarde van de woning. Hiervoor kunt u uitstekend terecht bij Grotenhuis Makelaardij. Zowel Fabian Grotenhuis als Sander Spohr zijn ingeschreven in respectievelijk het register SCVM en VastgoedCert en daarmee volledig gecertificeerde taxateurs. Fabian Grotenhuis is daarnaast tevens gecertificeerd WOZ-taxateur. Periodiek ondergaan zij een hercertificering waardoor de kwaliteit van hun vakkennis blijft gewaarborgd. Grotenhuis Makelaardij hanteert bij taxaties het modelrapporten die door alle geldverstrekkende instellingen en de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) worden geaccepteerd.

Mogelijke doelen van een taxatie zijn:

- aanvraag van een (tweede) hypotheek;
- afwikkeling en verdeling van boedels in geval van echtscheiding;
- belastingaangelegenheden zoals bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
- het afsluiten van een opstalverzekering;
- aanhuur of verhuur.Bij elke taxatie gaat het om een zorgvuldige afweging van financieel- economische en technische aspecten tegenover juridische elementen, wettelijke maatregelen en beperkende bepalingen. Het is dus meer dan een rapport met cijfers. Het gaat om een totaalvisie op het object. Elk rapport van Grotenhuis Makelaardij is dus maatwerk, precies toegespitst op de onroerende zaak, de opdrachtgever en het doel waarvoor het nodig is.

 

NWWI


Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Grotenhuis is als vanzelfsprekend bij het NWWI aangesloten. Klik hier om direct een NWWI taxatierapport aan te vragen.

 

WOZ-bezwaar- en/of beroepschrift


Voor nadere informatie over onze deskundige begeleiding inzake onjuist vastgestelde WOZ-waardes verwijzen wij u graag naar het submenu WOZ-bezwaar.Voor meer informatie over onze taxatieservice en onze scherpe taxatietarieven kunt u contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch 0313-450717 of per e-mail info@grotenhuismakelaardij.nl