Mijn favorieten

WOZ-bezwaar

 

Gratis WOZ-bezwaar- en/ of beroepschrift tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde

Wilt u weten of uw WOZ-waarde correct is vastgesteld, of bent u van mening dat uw WOZ-waarde te hoog of te laag is vastgesteld, dan bent u bij ons aan het juiste adres! Onze plaatselijk goed bekende en ervaren taxateurs begeleiden u kosteloos vanaf het opstellen van een bezwaarschrift tot en met de verdediging van onze visie bij de rechtbank.


Waardebeschikking

In de eerste weken van dit jaar krijgt iedereen die op 1 januari huiseigenaar was de aanslag onroerendezaakbelasting door de bus. Onderdeel van deze aanslag is de waardebeschikking waarin de gemeente de waarde van de woning vermeldt zoals zij die hebben getaxeerd; de WOZ-waarde. Erg belangrijk, want de WOZ-waarde wordt door verschillende instanties gebruikt om belastingen of heffingen op te leggen. U moet hierbij denken aan de ozb, de waterschapheffingen en het eigenwoningforfait. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de erfbelasting , de bepaling van de maximaal redelijke huur en voor de waarde van woningen in box 3. Een onjuiste WOZ-waarde kan dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.


Onjuiste WOZ-waarde?

Bent u woonachtig in de gemeente Rheden, Brummen of Doesburg en bent u van mening dat uw woning een onjuiste WOZ-waarde toegekend heeft gekregen, dan kunt u dit onder de aandacht brengen van ons kantoor. Fabian Grotenhuis, gediplomeerd WOZ-taxateur en beëdigd NVM makelaar: “wanneer wij na een bezoek aan uw woning ook van mening zijn dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, dan kunnen wij dit namens u aan de gemeente kenbaar maken middels een bezwaarschrift. In praktisch alle gevallen wordt het beoogde resultaat bereikt en zal de WOZ-waarde aangepast worden.”  Wacht niet te lang, binnen zes weken na dagtekening van de waardebeschikking dient het bezwaarschrift bij de gemeente te zijn ingediend. De afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde aanpassing meer dan € 40.000,-. De jaarlijkse besparing voor de huiseigenaar lag daarmee rond de € 145,- per bezwaarschrift.


Gratis deskundigenhulp

Het laten beoordelen van de WOZ-waarde is een gratis service van ons kantoor. Wanneer wij van mening zijn dat de WOZ-waarde inderdaad onjuist is vastgesteld, dan zijn er aan de begeleiding van de bezwaarprocedure voor u als belanghebbende geen kosten verbonden. Fabian Grotenhuis: “In het bezwaarschrift wordt de gemeente verzocht om een kostenvergoeding voor deskundigenhulp. Wanneer het bezwaarschrift ongegrond verklaard wordt, dan ontvangen wij niets. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard, dan ontvangen wij een wettelijk vastgestelde deskundigenvergoeding van de gemeente.”Neem vrijblijvend contact met ons op!


ACTIE = SUCCES!