Mijn favorieten

Wat houdt de wettelijke bedenktijd in?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: wat houdt de wettelijke bedenktijd in?

Als een particulier een woning of appartement koopt, dan geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de koper het recht de koop zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd beschermt de koper tegen een overhaast gemaakte koopbeslissing. De verkoper heeft geen wettelijke bedenktijd. De bedenktijd begint te lopen op de dag volgend op de dag dat de koper (een kopie van) de door koper én verkoper getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De bedenktijd mag niet eindigen op een zaterdag of een zondag en moet tenminste twee dagen bevatten die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. De bedenktijd is wettelijk vastgelegd in artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek. Van de regels omtrent de bedenktijd kan niet ten nadele van een koper worden afgeweken. Als een koper die van het recht gebruik heeft gemaakt binnen zes maanden met dezelfde verkoper een nieuwe koopovereenkomst met betrekking tot dezelfde woning sluit, dan ontstaat het recht niet opnieuw.