Mijn favorieten

Welke wetswijzigingen zijn er per 2020 m.b.t. de woningmarkt?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: welke wetswijzigingen zijn er per 2020 m.b.t. de woningmarkt?

Per 1 januari van dit jaar is een aantal wijzigingen in de regels rondom de woningmarkt van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- De NHG-grens is verhoogd van € 290.000,- naar € 310.000,- voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen ligt de grens 6% hoger op € 328.600,-.
- De NHG-premie is verlaagd van 0,9% naar 0,7% van de hoogte van de hypotheek.
- Het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting is versneld ingevoerd.
- Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente afgetrokken kan worden is met 3% verlaagd naar 46%.
- Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en de € 1.060.000,- is gedaald van 0,65% naar 0,60%.
- De Hillen-aftrek is gedaald naar 93,33% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten zoals de hypotheekrente.
- De huurliberalisatiegrens en de huurtoeslaggrens zijn verhoogd van € 720,24 naar € 737,14