Mijn favorieten

Verborgen gebreken en aansprakelijkheid

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. NVM makelaar Fabian Grotenhuis van Grotenhuis Makelaardij uit Dieren gaat in deze vierwekelijkse column in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: verborgen gebreken en aansprakelijkheid.
 
In de standaard koopakte van de NVM is opgenomen dat een woning wordt geleverd in de staat waarop deze zich op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst bevindt. Dit is inclusief alle zichtbare én onzichtbare gebreken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de verkochte woning, behoudens afwijkende afspraken in de koopovereenkomst, de eigenschappen moet hebben die voor een normaal gebruik als woonhuis nodig zijn (conformiteitseis). De verkoper heeft de verplichting alle gebreken die hij kent, of behoorde te kennen, aan koper te melden (mededelingsplicht). De koper heeft de verplichting alle zaken die in het kader van de aankoopbeslissing voor hem van belang kunnen zijn voorafgaand aan de koop te onderzoeken (onderzoeks-plicht). Van aansprakelijkheid van een verkoper kan sprake zijn wanneer hij zijn mededelingsplicht heeft verzuimd (gebrek verzwegen of vergeten te melden), dan wel wanneer een voor koper en verkoper onbekend gebrek, zo ernstig is dat deze het normale gebruik als woonhuis in de weg staat.