Mijn favorieten

Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Onze makelaar Fabian Grotenhuis gaat in deze vierwekelijkse blog in op een aantal van de meest voorkomende vragen. Deze week: wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

De onderzoeksplicht van een koper houdt in dat een koper geacht wordt onderzoek te verrichten naar de staat van de woning. Dit geldt dan met name voor gebreken die tijdens een bezichtiging geconstateerd kunnen worden. Zichtbare gebreken zijn geen verborgen gebreken, vallen daarmee in principe buiten de mededelingsplicht van de verkoper en zijn normaliter dan ook voor risico van de koper. Denk hierbij aan zaken als gebarsten tegels in een badkamer, sterk verouderde dakbedekking op een bijgebouw en zichtbare aantasting van houtwerk. Ook juridische eigenschappen van een woning vallen onder de onderzoeksplicht. Denk aan de aanwezigheid van een erfdienstbaarheid van voetpad waarbij een buurman over de grond van de aangekochte woning mag om bij zijn tuin te komen. Al met al best veel om bij stil te staan. Bent u van plan om een woning te kopen en bent u terzake niet (voldoende) deskundig, dan verdient het aanbeveling om u in het proces door een deskundige zoals een aankoopmakelaar bij te laten staan.